аальгүйгээс хамаргүй нь дээр
/ зүйр цэцэн үг /
тогтворгүй сээтгэнүүр хүнийг егөөдсөн санаа