хөл алдах
а. Ус гатлахад хөл газар хүрэхгүй болох; б. [шилжсэн] Худалдаа арилжаа хийгчид ашиг хонжоо олж чадалгүй бэл хөрөнгөдөө халдаж сүйрэх; в. [шилжсэн] дэлгэрэнгүй...

их баярлах

Зочин 2016-03-02 21:27:06