алиа болох гээд аальгүй болох
/ зүйр цэцэн үг /
тохиромгүй зан ааш гаргах гэсэн санаа