алдагдалтай ажиллах

алдагдал ихтэй, ашиггүй ажиллах