ДОЛООЛГО

1. Долоох үйлийн нэр;


2. Өнгөлөн түрхэх маажин тос: долоолго будаг (өнгө будаг);
3. Юмыг өнгөцхөн тавьж зулах - Дээлэнд хөвөн долоолго тавив. Яриа;
4. Мөчид зөрүүлэг.