ДОЛООЛОХ II

Ам хэлээ байн байн долоох: аяга долоолох (аяга байн байн долоох), тараг долоолох дэлгэрэнгүй...

аяга долоолох аяга байн байн долоох
тараг долоолох тараг долоох мэт идэх
тугалаа долоолох үнээ тугалаа байн байн долоох
уруулаа долоолох уруулаа үе үе шилэмдэн долоох
Ижил үг:

ДОЛООЛОХ I