ДОЛООЛОХ I

1. Долоо болох;


2. Долоо, долоогоор ангилах.

Ижил үг:

ДОЛООЛОХ II