ДОЛООН :
/ тоо /

долоон бэтэг (гичийн үр, арвайн төдийг нэрлэсэн хэмжээ).

Ижил үг:

ДОЛООН