ДОЛООЦ II
/ хөгжим /

Дууны аясын өндөр намын хэмжээний долоодугаарх: өндөр долооц (дууны өндрийн долоодугаарх хэмжээс), дэлгэрэнгүй...

өндөр долооц дууны өндрийн долоодугаарх хэмжээс
нам долооц дууны намын долоодугаарх хэмжээс
Ижил үг:

ДОЛООЦ I