ДОЛООЛГОХ

1. Хэлээр долоон гүйцэтгүүлэх: хужир долоолгох (малд хужир долоолгон идүүлэх) - Хурганы жөмбөгөр дэлгэрэнгүй... Ж.Бямба. Хайрын тухай дууль., цонхны цаанаас чихэр долоолгох [этгээд] (залилж мэхлэх);


2. Өнгөцхөн зулах, нимгэн түрхэх: будаг долоолгох (будаг нимгэн түрхэх), хөвөн долоолгох (хувцас хунарыг багахан дэлгэрэнгүй...
3. Мөчиг зөрүүлэх, дөнгөж хүргэх: *сум долоолгох (а. Халти буудах; б. Буудаж алах) - Биднийг ойртвол ярвайн хамраа дарж, аягүй дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Уулын үер.

хужир долоолгох малд хужир долоолгон идүүлэх
цонхны цаанаас чихэр долоолгох залилж мэхлэх
будаг долоолгох будаг нимгэн түрхэх
хөвөн долоолгох хувцас хунарыг багахан хөвөнгөөр доторлох, хөвөн нимгэн тавих
сум долоолгох а. Халти буудах; б. Буудаж алах