ДАЛИМ

1. Аливаа нэгэн үйлийн хажуугаар нөгөөг хамтатган үйлдэх боломж бололцоо, ташрам, ялдам: далим болох дэлгэрэнгүй...


2. Шалтаг, завшаан, аянтал: далим харах (завшаан эрэх), далим олох (шалтаг олох), далим хийх дэлгэрэнгүй...
далим болох санаандгүй боломж гарах
далим гаргах өөр ажлаар нялзаан өөрийн ажилд боломж гаргах
далим харах завшаан эрэх
далим олох шалтаг олох
далим хийх шалтаг хийх