ДАЛБАГАЙ

Юмны ам амсар гадагш дэрвэгэр, тэлүүн: далбагай аяга (дэрвэгэр аяга), далбагай тогоо дэлгэрэнгүй...

далбагай аяга дэрвэгэр аяга
далбагай тогоо далбигар тогоо
далбагай төмпөн

том амсартай, хавтгай төмпөн