ДАЛБАГАЙДАХ

Хэтэрхий далбагай болох, далбагайн учир тохиромжгүйдэх.