ДАЛБАГА I

Загасны бөгс, сүүл хавийн хоёр сэлүүр.

Ижил үг:

ДАЛБАГА II: