ДАЙВАС :

дайвас дайвас хийх (дайвгар юм огцом түргэн дайвганан хөдлөх).

Ижил үг:

ДАЙВАС :