ДАЙВАР II:
/ хэл шинжлэл /

дайвар үг (үгсийн айн нэгэн аймаг; үйл байдал, чанар ба хааяа юмны шинжийг зааж, өгүүлбэрт их төлөв дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ДАЙВАР I