ДАЙВАР I

1. Далимд авч явах ба дайж дагалдуулах аар саар зүйл: дайвар ачаа (ачаан дээр нэмсэн ачаа), дэлгэрэнгүй...


2. Нэмэр хачир - Дайварт нь үүнийгээ өгчихгүй юу? Г.Батаа. Онцгой даалгавартан., дайвар дэлгэрэнгүй... (дагалдах үүрэгтэй хоёрдогч бүтээгдэхүүн, төхөөрсөн малын яс, эвэр, туруу, цөс, дэлүү, нойр булчирхай зэрэг зүйл), дайвар төмс (дагалт засаа);

3. Бага эхнэр - Дайвар эхнэр Жин Хуа гэдэг хүүхнээсээ илүү хайртай. Ц.Уламбаяр. Хүний чанар.

дайвар ачаа ачаан дээр нэмсэн ачаа
дайвар тээш дайсан бага сага ачаа тээш
дайвар цаас хавсарга цаас
дайвар юм дэд, гол биш үүрэгтэй юм
дайвар эрхтэн хөврөлийн эдийн өсөлтийн цэгээс өөр, ургамлын хуучин хэсгээс ер бусын газарт үүсэх эрхтэн
дайвар бүтээгдэхүүн дагалдах үүрэгтэй хоёрдогч бүтээгдэхүүн, төхөөрсөн малын яс, эвэр, туруу, цөс, дэлүү, нойр булчирхай зэрэг зүйл
дайвар төмс дагалт засаа
Ижил үг:

ДАЙВАР II: