давс хийвэл уустал, ажил хийвэл дуустал
/ зүйр цэцэн үг /
аливаа үйлийг эхэлбэл эцсийг нь заавал үзэх хэрэгтэй гэсэн санаа

давс хийвэл ажил хийвэл дуустал

аливаа үйлий эхэлбэл эцсийг нь заавал үзэх хэрэгтэй

Зочин 2016-01-12 20:06:47


ажил хийвэл дуустал

Зочин 2018-12-04 09:58:23