давс ширгээх
а. Давсыг тунгаах; б. [шилжсэн] Унтах