давс авах
а. Давс худалдан авах; б. Байгалиас давс олборлох