учраагаа давах
аль нэг даваанд өрсөлдөгч бөхөө унагах