хамбан эрээн даалуу, хар мөрний жанжин, энэ наадмын эзэн, эрээн алаг даалуу
даалууны гуншин