даалин тохох
даалинг унаа, морь малын хоёр тал руу тэнцүү унжуулан бөгтөргөх