даага уях
а. Хусран гүү барих; б. Наадамд уралдуулахаар сойх; в. Зэл, уяанаас уях