айлтгал өргөх

 а. дээд хүнд бичиг өргөн сонсгох; б. сүсэгтнээс онгод тэнгэрт хандаж, идээ өргөхийн хамт хүсэлтээ дэлгэрэнгүй...