айзам дуу
найрын эхэнд дуулдаг хүндэтгэлийн шинжтэй уртын дууны нэг төрөл