ажил хийж хүн болдог, ар давж хүлэг болдог
/ зүйр цэцэн үг /
хүүхдийг ажил хөдөлмөрт сайн сургах хэрэгтэй гэсэн санаа