ард түмэнд мөхөл байдаггүй, ажил тэмцэлд хязгаар байдаггүй
/ зүйр цэцэн үг /

амьдрал ажил тэмцлээр баян гэсэн санаа