АЖААРАХ
/ хүндэтгэл /

1. Анхаарах, ажиглах, болгоомжлох - Баярт цагийн гэрээт зангилгаа цацарсаар, бас бас бид олон удаа учралцсаар, дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Усан дагина., ажааран харах (ажиглан харах);


2. Зөвшөөрөх, болгоох - Дарийн тэнгэрийн гэнэн, нөхөр сэлт нь агшин зуур Будлан уул, Үржинхандын орон, гучин гурван тэнгэрт ажаарах дэлгэрэнгүй... Г.Мэнд-Ооёо. Алтан овоо.