АЖАГ
/ ургамал /

Хөл газар ургадаг ягаан цэцэгтэй, навчны ирмэг нь өргөстэй өндөр өвс: улаан ажаг (улаан цэцэгт ажаг), дэлгэрэнгүй...