гадна үзэсгэлэнтэй
гадаад байдал нь гоо сайхан үзэсгэлэнтэй