ГАДАСДАХ

1. Юманд гадас шаах;


2. Юмыг гадсаар дэлдэх, цохих, ухах - Хөлдүү газрыг өдөржин гадасдаад ч ухаж чадахгүй нь. Яриа.