ГАДАСДУУЛАХ

1. Юманд гадас шаалгах;


2. Гадсаар цохиулах.