ГАДАСЧ

1. Гадас хийдэг хүн;


2. Гадсыг багаж болгон хэрэглэхдээ нэн чадамгай.