ГАДИЛАГЧ

1. Гологдол гаргагч, хааш яаш хийгч, ор нэр болгогч, оромдогч;


2. Эд бараа, мөнгөн тэмдэгтийг гадаадад хил нэвтрүүлэхэд шалгаж гаргадаг хүн.