ГАДИЛ II:
/ амьтан /

гадил шувуу (гадилын үр жимс иддэг шувуу).

Ижил үг:

ГАДИЛ I