ГАДГАР I

Нуруу мядгар, толгой гэдгэр.

Ижил үг:

ГАДГАР II