ГАДАРЛАХ II

Юмны байдал төлөвийг багцаалан мэдэх, баримжаалан тойм төдий мэдэх: битүү гадарлах (байдал төлөвийг дэлгэрэнгүй...

битүү гадарлах байдал төлөвийг багцаалан мэдэх
бичиг гадарлах бичиг үсэг бага зэрэг мэдэх
муу гадарлах байдал төлөвийг муухан төсөөлөх
нэлээд гадарлах байдал төлөвийг овоо зэгсэн төсөөлөх
гадаад хэл гадарлах гадаад хэл муухан мэдэх
Ижил үг:

ГАДАРЛАХ I