ГАДАРЛАХ I

Юманд гадар хийх, өнгөлөх: гадарлах банз (гадар хийх банз, өнгөлөх банз), гадарлах дэлгэрэнгүй... (гадар хийх шаардлагатай хувцас, өнгө татах шаардлагатай хувцас), гадарлах эд (юманд гадар хийх эд, өнгөлөх эд), даавуугаар гадарлах (даавуугаар өнгөлөх), ном гадарлах (номд гадар хийх), торгоор гадарлах (торгоор гадар хийх, өнгөлөх) - Ээж минь аминдаа чадах чинээгээрээ намайг гоёх гэж оймсны харааг улаан торгоор гадарлаж оёв. Г.Дүйнхэржав. Арилшгүй мөр.

гадарлах банз гадар хийх банз, өнгөлөх банз
гадарлах хувцас гадар хийх шаардлагатай хувцас, өнгө татах шаардлагатай хувцас
гадарлах эд юманд гадар хийх эд, өнгөлөх эд
даавуугаар гадарлах даавуугаар өнгөлөх
ном гадарлах номд гадар хийх
торгоор гадарлах торгоор гадар хийх, өнгөлөх
Ижил үг:

ГАДАРЛАХ II