бүсээ чанга бүслэх
а. Хүчир бэрхийг тэсвэрлэхээр зоригоо чангалах - Чи одоо томоогүйтэж байдгаа больж бүсээ чанга бүсэлнэ шүү. Ц.Уламбаяр. Хүний чанар; б. Хомсдолтой үед дэлгэрэнгүй...