БҮСГҮЙ II

Эмэгтэй хүн: бүсгүй хүн (эмэгтэй хүн) - Энэ бүсгүй лав нэг зүйл мэдэж байх шиг байна. дэлгэрэнгүй... бүсгүй хүүхэд (эмэгтэй хүүхэд) - Бүсгүй хүүхдийн хормойд салхи ороод эхэлбэл горьгүй гэдэг юм. Л.Чойжилсүрэн. Яндангийн цуурай.

бүсгүй хүн эмэгтэй хүн
бүсгүй хүүхэд эмэгтэй хүүхэд
Ижил үг:

БҮСГҮЙ I