БҮСЛҮҮР I

1. Юмыг тойруулан татах дээс, бэхэлсэн зүйл: авдрын бүслүүр (авдрыг тойруулан хийсэн бэхэлгээ), дэлгэрэнгүй...


2. Юмны ороолт бүс: айлтгах бичгийн бүслүүр (айлтгах бичгийн ороолт), бичгийн бүс (ном бичгийн ороолт), дэлгэрэнгүй...
авдрын бүслүүр авдрыг тойруулан хийсэн бэхэлгээ
гэрийн бүслүүр гэрийг нь тойруулан бэхэлсэн дээс
хувингийн бүслүүр хувинг тойруулсан бэхэлгээ
айлтгах бичгийн бүслүүр айлтгах бичгийн ороолт
бичгийн бүс ном бичгийн ороолт
саадгийн бүслүүр саадгийн ороолт
хуй модны бүслүүр хуйтай бууны ороолт
Ижил үг:

БҮСЛҮҮР II