БҮСЛҮҮЛЭХ II

Бүслэгдэх; эргэн тойрон хүрээлүүлж гарах гарцгүй болох - Гэтэл гамин ноён олон цэрэг гарган тус хашааг дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Бүрэн түүвэр.

Ижил үг:

БҮСЛҮҮЛЭХ I