БҮС II
/ зурхай /

1. Өдөр бүр саран хэрж буй сарны хорин найман одны нэг;


2. Энэтхэгийн өвлийн дунд сар, цагийн хүрднээ өвлийн эхэн сар, хятад төвөдийн үхэр сар, монголын арван хоёрдугаар сар, хөхлөр сар.

Ижил үг:

БҮС I