АГЧ II

а- гэдэг дутмаг үйл үгийн үйлт нэрийн одоо цагийн хэлбэр, байгч, аж төрөгч, оршигч - Сонсон агч түмний чихнээ дэлгэрэнгүй... Г.Сэр-Од. Дөмөн., усанд агч (усанд амьдрагч), уулын оройд агч (уулын оройд байгч).

усанд агч усанд амьдрагч
уулын оройд агч уулын оройд байгч
Ижил үг:

АГЧ I: