АГЧААС

Агшил, агчсан хэсэг: даавууны агчаас (даавууны агчил).