АГЧААХАЙ
/ ургамал /

Хул цэцгийн язгуур, сийрэг ой модон дотор буюу хайр чулуутай уулын хажуугаар ургадаг олон наст өвс; хальс, цэцэг нь дэлгэрэнгүй...