АГЧИМ
/ нутгийн аялгуу /

[ойрд аялгуу] Агшин гэдэг үгийн ойрад аялгуунд хувирсан хэлбэр;  агчим зуур (агшин дэлгэрэнгүй...