АГЧ I:
/ ургамал /

агч мод (сэрүүн бүсийн оронд ургах гойд далбагар навчит мод) - Агч моддын өтгөн ногоон дундаас дэлгэрэнгүй... И.С.Тургенев. Ангуучны тэмдэглэл.

Ижил үг:

АГЧ II