буулгарийн юм

хүүхэн хүний ураглахдаа авч очих инж ба засал чимэг, эдлэл таваарын зүйл